loader

Inspeksjon med drone av bygård i Oslo 10. mai 2018

Droneinspeksjon har etablert seg som en effektiv og god måte å kontrollere bygg på, både med tanke på vedlikehold, og som nyttig grunnlag ved rehabilitering.

Vi i Skymedia har i lenger tid tilbudt inspeksjon med drone, og fikk i april henvendelse om å ta dronefoto for inspeksjon av en bygård i Akersgata 74 som ligger i Oslo sentrum, ikke lang unna Regjeringskvartalet. Dette er innenfor flyforbudssonen EN R-102, og krever særskilt søknad om tillatelse.

Dronefoto med samfunnsnyttig formål

Et krav fra Luftfartstilsynet for å få tillatelse til å fly i Oslo sentrum, er at droneoppdraget er av samfunnsnyttig karakter. Det å dokumentere og sørge for å avdekke eventuelle skader på tak og bygg med takstein, takrenner og piper, mente Luftfartstilsynet er innenfor formålet, og vi fikk i dette tilfellet godkjennelse til å fly.

Bygget i Akersgata 74 er opprinnelig fra 1885. Her et av bildene hvor flere skader i fasaden ble opptaget.

Dronefoto av tak viser manglende takstein

Ønsker du et uforpliktende tilbud på inspeksjon?

Kim-David Østgård

# # #
Copyright Skymedia.no – 2022